Szczelność budynku

pte

Każdy budynek przed oddaniem do użytkowania powinien mieć wykonany pomiar wraz z oceną szczelności budynku.

W krajach europejskich, ocena szczelności budynku jest obowiązkowa i jest podstawą dopuszczenia budynku do użytkowania.
Pomiar szczelności wykonywany jest, w celu określenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania i wentylacji.
W budynkach pasywnych do ogrzania i wentylacji 1 m2 w skali roku, zapotrzebowanie na energię wynosi < 15 kWh/m2. W budynkach tradycyjnych i nowo budowanych zapotrzebowanie na EP w skali roku wynosi od 150 do 1000 kWh/m2.

Budynki pasywne po zakończeniu budowy obowiązkowo poddane są próbie szczelności. Wielokrotna różnica w zapotrzebowaniu na anergię, budynków pasywnych i tradycyjnych, jest dowodem na konieczność wykonania próby szczelności  we wszystkich budynkach. Koszt wykonania oceny szczelności jest znikomy do ceny zakupu domu nowego i tradycyjnego. Wydatkowana kwota na ocenę szczelności zwraca się wielokrotnie w pierwszym roku po ocenie. Budynku tradycyjne mają nieszczelności przegród, powodujące niekontrolowaną wentylację, tzw. infiltrację wynoszącą do 20 wymian całej objętości budynku. Próba szczelności wykazuje ogromne nieszczelności w wykonaniu przegród zewnętrznych budynków. Ściany w budynkach tradycyjnych w wielu przypadkach wykonane są  jak sito, ponieważ nikt tego nie sprawdza.
W takich budynkach nie można utrzymać, w okresie zimy wymaganej temperatury, pomimo ciągłego zwiększania zużycia węgla, gazu itd. Jest to sytuacja przypominająca napełnianie wodą dziurawej beczki.
Obecnie budowane obiekty przypominają okres z zamierzchłej przeszłości, kiedy np. wykonywano samochody bez licznika paliwa i pomiaru jego zużycia. W pierwszych pojazdach, stan poziomu paliwa w zbiorniku kontrolowano przez odkręcenie wlewu i wkładanie patyka do zbiornika.
W Polsce do oceny poziomu energetycznego budynków, nie używa się nawet przysłowiowego „patyka”, dla większości budynków ocena taka nie jest wykonywana. Pojęcia; pomiar szczelności budynku i ocena energetyczna budynku dla wielu projektantów, wykonawców i użytkowników nie są znane. U wielu osób pojęcia te wywołują zdziwienie. Kiedy jest zimno dokładamy węgla, odkręcamy zawór gazowy, zwiększamy zużycie paliwa do ogrzania budynku i ponosimy zwiększone koszty ogrzewania.
Przypomnieć należy, że w przeszłości nasi poprzednicy, nie wykonywali pomiarów szczelności, ale obowiązkowo w okresie jesiennym, wykonywali tzw. „gacenie” czyli uszczelnianie przegród zewnętrznych budynków, wszelkimi dostępnymi materiałami, np. mchem, słomą, watą i układaniem szczap drewna wzdłuż wszystkich ścian budynku.
Pomiary i ocena szczelności wykonywana jest dla wielu; obiektów, elementów składowych i urządzeń.
Przykłady wykonywanej oceny szczelności:
1. Dach budynku przechodzi próbę szczelności w czasie opadów deszczu, skutek nieszczelności jest widoczny natychmiast, w trakcie lub zaraz po opadach.
2. Okna budynku, przy silnym wietrze i zacinającym deszczu, przez nieszczelności okna woda deszczowa przedostaje się do wnętrza budynku.
3. Jednostki pływające; łódki, żaglówki, statki: efekty nieszczelności są natychmiast widoczne po zwodowaniu lub trakcie użytkowania.
4. Koła pojazdów dętkowe i bezdętkowe, nieszczelność- przebicie jest natychmiast widoczna.
5. Silniki samochodowe; dla stwierdzenia stanu technicznego w silnikach wykonywany jest pomiar szczelności cylindrów metodą ciśnieniową.
6. Stroje nurka, buty gumowe, pontony, materace, spadochrony, balony, maski gazowe itp. poddawane są próbie i ocenie szczelności.
7. Beczki, pojemniki, zbiorniki itp. Nasze babcie kiedy zamierzały kisić ogórki lub kapustę, poddawały próbie szczelności beczki, beczki zalewano wodą i w okresie kilku tygodni występowało tzw. „moczenie beczki”, do czasu aż beczka uzyskiwała całkowitą szczelność.
Pomiar i ocena szczelności wykonywana jest według określonej metody badawczej.