Docieplanie budynku

Dla uzyskania pożądanej temperatury wewnątrz pomieszczenia-domu mieszkalnego, należy wytworzyć ciepło i utrzymać je w tym pomieszczeniu, w sposób ciągły przez wymagany okres.

Docieplenie budynku zmniejsza koszt ogrzewania o 70 % W warunkach polskich zużywa się 3-4 razy więcej energii cieplnej, dla zachowania porównywalnej temperatury pomieszczenia, w stosunku do zużycia w warunkach zachodnich.
Ilość wytworzonego ciepła zależy od rodzaju ogrzewania i sprawności urządzenia grzewczego. Utrzymanie ciepła zależy od stanu izolacyjności ścian, stropów i stanu otworów okiennych i drzwiowych.
W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie powstają duże ilości pary wodnej. Para ta jest odprowadzana na zewnątrz budynku poprzez kanały wewnętrznej wentylacji: -grawitacyjnej, -mechanicznej i poprzez ściany budynku. Ściany budynku wykonane z drewna, materiałów ceramicznych, mineralnych lub betonów są paroprzepuszczalne. Natomiast niewłaściwie wykonana warstwa docieplająca ze styropianu może zlikwidować paroprzepuszczalność ściany i w konsekwencji doprowadzić do zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów. Dla zachowania paroprzepuszczalności ściany przy jej docieplaniu, należy wykonać kanały do odprowadzenia tej wilgoci. W tym celu stosuje się układanie specjalnych listew na powierzchni ściany z rozstawem około 1m lub frezowanie brzegów styropianu. Styropian z frezowanymi brzegami umożliwia wykonanie kanałów odpowietrzających pomiędzy zewnętrzną warstwą docieplanej ściany i warstwą styropianu. Zadaniem tych kanałów jest odprowadzenie wilgoci pochodzącej z wnętrza budynku do atmosfery. Częstym błędem popełnianym przez wykonawców jest zakłócenie paroprzepuszczalności ściany i spowodowanie znacznego jej zawilgocenia. Sposoby termorenowacji – docieplania.
Docieplanie ścian i stropów wykonuje się tzw. „metodą lekką”, przez nałożenie warstwy:
-styropian, -siatka, -tynk szlachetny/płytki elewacyjne,
-styropian, płyty izolacyjne PCV.
Zadaniem warstwy docieplającej jest:
– poprawa izolacyjności termicznej ścian,
– odcięcie dopływu wilgoci do ściany,
Warstwa docieplająca winna pokrywac całą powierzchnię ścian i dachu oraz być:
A. Izolacyjna, współczynnik przewodności 0,04 W/m2xK, jednolita warstwa zamknięta ze wszystkich stron budynku pokrywająca ściany piwnicy do głębokości przemarzania gruntu lub stropu, ściany domu, powierzchnię dachu.
B. Hydrofobowa, nie przepuszczająca i wypierająca wilgoć. Warstwa docieplająca i ściany muszą być suche.
C. Lekka, nie powodować dodatkowego obciążenia ustroju nośnego budynku.
Podane wymagania spełniają: styropian, tynk szlachetny, płyty izolacyjne PCV i niektóre płytki elewacyjne. Stosować należy tylko płyty izolacyjne PCV o budowie komorowej zamkniętej produkt firmy Plastivan Belgia.
Natomiast wełna mineralna, spieniony polietylen i tynk zwykły są materiałami hydrofilnymi – nasiąkliwymi i dlatego nie są stosowane do docieplania budynków.
Poprawnie wykonane i kompleksowe docieplenie pozwala uzyskać do 70% oszczędności w zużyciu energii cieplej.

Docieplenie ścian z warstwą tynku szlachetnego;
1. Umocnić podłoże, powierzchnię ściany, przez naniesienie warstwy gruntującej.
2. Nałożyć warstwę kleju i przykleić płyty styropianowe FS15, z frezowanymi brzegami. Ze względu na mniejszą ilość łączeń najlepsze jest stosowanie płyt styropianu o wymiarach nie przekraczających 1,0×1,5 m i minimalnej grubości płyty 5cm. Płyty styropianu przed przyklejeniem do ściany należy smarować warstwą kleju w postaci „pasów” lub „placków. Docieplać należy również powierzchnie boczne węgarków w otworach drzwiowych i okiennych.
3. Zamocować płyty za pomocą eurokołków 4 szt. na m2 płyty. Eurokołki posiadają gwoździe stalowe ocynkowane i pewnie mocują styropian do ściany. Gwoździe tworzywowe nie zapewniają trwałego mocowania.
4. Na powierzchnię styropianu nanieść warstwę kleju i wcisnąć siatkę zbrojeniową. Stosować wyłącznie siatkę z włókna szklanego. Układać kolejne warstwy siatki z zachodzeniem brzegów po 5cm. Po 24 godz. pokryć całą powierzchnię ponownie warstwą kleju dla całkowitego zakrycia siatki.
5. Nałożyć warstwę hydrofobową, wypierającą wilgoć (grunt).
6. Nałożyć warstwę tynku szlachetnego mineralnego lub akrylowego.
Docieplenie tym sposobem wymaga wykonania 8 warstw, czas technologiczny prac wynosi ok. 2 tygodni. Tynk należy wykonywać w temperaturze 5-25 0C. Niezbędne jest rusztowanie obejmujące całą docieplaną ścianę. Prace docieplające powinny być wykonywane przez osoby posiadające minimum wiedzy i doświadczenia. Koszt materiału dla docieplenia 1m2, wynosi ok. 60 zł. (dla styropianu FS15 o grubości 15cm).