Błędy budowlane

Przykłady błędów budowlanych powodujących zawilgocenie ścian budynku

OPINIA O ZAWILGOCENIU ŚCIAN BUDYNKU
1. Zamawiający:
2. Przedmiot zlecenia; Wydanie opinii o przyczynach zawilgocenia ścian zewnętrznych i
wewnętrznych w budynku położonym przy ul. Fabianowskiej,
3. Wykonawca oceny: Polskie Towarzystwo Energetyczne w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.
4. Dla realizacji zlecenia wykonano wizje lokalną obiektu pod podanym adresem.
5. Wizja lokalna budynku ul. Fabianowska. Poznań. W trakcie wizji stwierdzono:
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zawilgocone w dolnej części, ponad izolacją poziomą na
fundamencie.
Ustalenia :
1. Budynek posiada schody wejściowe zewnętrzne. Biegi i spoczniki schodów, połączone ze
ścianami zewnętrznymi budynku. Woda deszczowa spływająca po elementach schodów,
penetruje w przylegające ściany zewnętrzne. Fot. 1 i 2. Schody zewnętrzne powinny
posiadać własną konstrukcję nośną i być odizolowane od ścian budynku.
2. Zawilgocenie ściany zewnętrznej budynku od strony terenu zielonego. Fot. 3. Ściana jest
wykonana na poziomie terenu zewnętrznego. Woda deszczowa spływa do tej ściany. Ze
ścianą zewnętrzną połączona jest płyta betonowa uniemożliwiająca odpływ wody
deszczowej. Woda deszczowa i wilgoć z płyty betonowej wnikają do ściany zewnętrznej i
w posadzkę pomieszczeń. Foto 4, 5 i 6.
3. Zawilgocenie ścian wewnętrznych pochodzi od penetracji wilgoci znajdującej się w
ścianach zewnętrznych i wskutek osmotycznego podciągania wilgoci od dołu ściany do
górnej części ściany.
4. Wykonano pomiary wilgotności względnej powietrza i temperatury w mieszkaniu.
Uzyskano wyniki 45%, i temp. 22 0C. Optymalna wilgotność w budynku mieszkalnym,
zawiera się w granicach 40 do 60 %. Wyklucza to całkowicie występowanie wilgotności w
ścianach pochodzącej od niewłaściwej wentylacji w mieszkaniu. Wilgotność powietrzna
powoduje rozwój wilgoci w górnych obszarach ścian i na suficie. Foto 7.
Opinia składa się z dwóch stron i zawiera; opis stanu budynku i fotografie elementów budynku.
ZAWILGOCENIA ŚCIAN BUDYNKU

1. Schody zewnętrzne

2. Schody zewnętrzne

3. Wilgoć w dolnej części ściany zewnętrznej

4. Wilgoć w dolnej części ściany zewnętrznej

5. Zetknięcie ściany zewnętrznej wilgoć od dołu

6. Płyta betonowa i ściana zewnętrznej wilgoć

7. Wilgoć w budynku pochodząca od nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniu