Audytor efektywności energetycznej

Program szkolenia audytora efektywności energetycznej

Lp. Zagadnienie Forma pracy Liczba godzin

1

Podstawy i zasady auditingu energetycznego

wykład

14

2

Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

wykład

4

3

Systemy oświetlenia

wykład

6

4

Klimatyzacja i wentylacja

wykład

8

5

Układy grzewcze i parowe

wykład

8

6

Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń energetycznych

wykład

16

7

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej

wykład

10

8

Racjonalizacja działania pieców przemysłowych

wykład

6

9

Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników energii i sieci wymienników ciepła

wykład

6

10

Silniki elektryczne i napędy

wykład

8

11

Racjonalizacja gospodarki chłodniczej w przemyśle

wykład

4

12

Racjonalizacja zużycia energii w układach sprężonego powietrza

wykład

6

13

Kogeneracja

wykład

6

14

OZE: Wprowadzenie do OZE, biomasa, en słoneczna

wykład

8

15

Analiza ekonomiczna w projektach EE

wykład

6

16

Audyt energetyczny budynku

wykład

24

17

Część praktyczna szkolenia

zajęcia laboratoryjne

24

18

Praca końcowa, dyplomowa w formie samodzielnej
razem 160 h

 

Comments are closed.