Docieplanie budynku

Dla uzyskania pożądanej temperatury wewnątrz pomieszczenia-domu mieszkalnego, należy wytworzyć ciepło i utrzymać je w tym pomieszczeniu, w sposób ciągły przez wymagany okres. Docieplenie budynku zmniejsza koszt ogrzewania o 70 % W warunkach polskich zużywa się 3-4 razy więcej energii cieplnej, dla zachowania porównywalnej temperatury pomieszczenia, w stosunku do zużycia w warunkach zachodnich. Ilość wytworzonego ciepła […]

Czytaj dalej